Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Luật

 

 

Luật số 84/2007/QH11

Quốc hội
02/04/2007

Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật Lao động
Xem chi tiết...   

 
 
Quốc hội
 

Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002 của nước CHXHCN Việt Nam
Xem chi tiết...