Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Máy cơ khí

        TIỂU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN MÁY CƠ KHÍ

 

Mã số

Tên tiêu chuẩn

TCVN 2290-78

Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2296-89

Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3288-1979

Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4244-1986

Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng

TCVN 4431-1987

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần
Lan can an toàn - Điều kiện kĩ thuật

TCVN 4717-89

Thiết bị sản xuất che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4722-89

Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu kỹ thuật an toàn

TCVN 4723-89

Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu an toàn về kết cấu máy

TCVN 4725-1989

Máy cắt kim loại - Yêu cầu chung và an toàn đối với kết cấu máy

TCVN 4726 – 89

Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang thiết bị điện

TCVN 4755 - 89
(ST SEV 4474 - 84)

Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực

TCVN 5019-89

Thiết bị AXETYLEN - Yêu cầu an toàn

TCVN 5181-90

Thiết bị nén khi - yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5183-90

Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.

TCVN 5184-90

Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.

TCVN 5658-1992

Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện

TCVN 5186 – 90

Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay

TCVN 5187-90 
ST . SEV 577-77 )

Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang

TCVN 5188 – 90

Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bao, xọc và chuốt

TCVN 5346 - 91
(ST SEV 5307 - 85)

Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng
Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền

TCVN 5636 – 91

Thiết bị đúc - Yêu cầu về an toàn

TCVN 5658-1992

Ô tô - Hệ thống phanh - Yêu cầu chung và phương pháp thử

TCVN 5659 - 1992

Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển
Yêu cầu về an toàn chung

TCVN 5744-1993

Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5862 : 1995
(Thay thế TCVN 4244-86 - Phụ lục 1)

Thiết bị nâng - Phân loại theo chế độ làm việc

TCVN 5863-95

Thiết bị nâng - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5864-1995

Thiết bị nâng - Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích 
Yêu cầu an toàn

TCVN 5866-1995

Thang máy - Cơ cấu an toàn cơ khí

TCVN 5867-1995

Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng
Yêu cầu an toàn

TCVN 6004-1995

Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

TCVN 6005-95

Thiết bị chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tọa, phương pháp thử

TCVN 6006-95

Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa

TCVN 6007-1995

Nồi hơi - Yêu cầu về kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử

TCVN 6008-1995

Thiết bị áp lực - Mối hàn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 6153-1996

Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

TCVN 6154-1996

Bình chịu áp lực  - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo - Phương pháp thử

TCVN 6155-1996

Bình áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sửa dụng, sửa chữa

TCVN 6156-1996

Bình chịu áp lực  - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa - Phương pháp thử

TCVN 6290 - 1997

Chai chứa khí - Chai chứa các khí vĩnh cửu - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí

TCVN 6291 - 1997

Chai chứa khí - Chai chứa khí đựng trong công nghiệp - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6396-1998

Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCXDVN 296: 2004

Giàn giáo các yêu cầu về an toàn