Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Thông tư

 

TT
Số hiệu
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Tên tài liệu
1
27/ 20/TT-BLĐTBXH
Bộ LĐTBXH
18/10/2013

Quy định về công tác Huấn luyện An toàn động, Vệ sinh lao động
Xem chi tiết...   

2
35/2010/TT-BCA
Bộ Công an
11/10/2010

Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
Xem chi tiết...   

3
28/2010/TT-BCT
Bộ Công thương
28/06/2010

Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Xem chi tiết...   

4
03/2010/TT -BLĐTBXH
Bộ LĐTBXH
19/01/2010

Ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất
Xem chi tiết...   

5
01/2010/TT -BLĐTBXH
Bộ LĐTBXH
12/01/2010

Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người, tàu lượn cao tốc và hệ thống máng trượt
Xem chi tiết...   

6
05/2009/TT-BNV
Bộ Nội vụ
11/05/2009

Thông tư ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Xem chi tiết...   

7
18/2009/TT-LĐTBXH
Bộ LĐTBXH
05/06/2009

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Xem chi tiết...   

8

13 /2008 /TT-BLĐTBXH

Bộ LĐTBXH
28/07/2008

Thông tư Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Xem chi tiết...   

9

04 /2008/TT -BLĐTBXH

Bộ LĐTBXH
27/02/2008

Thông tư Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Xem chi tiết...