Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động

 TIỂU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

Mã số

Tên tiêu chuẩn

Quyết định số 3733/2002/QĐ - BYT của Bộ truởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm 2002

Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn, năm (5) nguyên tắc và bảy (07) thông số vệ sinh lao động

TCVN 6561-1999

An toàn bức xạ ion hóa tại các cơ sở X quang y tế

TCVN 5126-90

Rung - Giá trị cho phép tại chỗ làm việc

TCVN 5127-90

Rung cục Bộ - Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tầu

TCVN 4499-88

Không khí vùng làm việc - Phương pháp đo nồng độ chất đọc bằng ống bột chỉ thị

TCVN 5704 – 1993

Không khi vùng làm việc - Phương pháp xác định hàm lượng bụi

TCVN 5971-1995

ISO 6767 : 1990

Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh Dioxit - Phương pháp

TCVN 6152 : 1996

Không khí xung quanh - Xác định hàm lượng chì bụi của sỏi khí thu được trên trên cái lọc - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN 5508-1991

Không khí vùng làm việc vi khí hậu giá trị cho phép, phương pháp đo và đánh giá

TCVN 5754 – 1993

Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định nồng độ hơi khí độc - Phương pháp chung lấy mẫu

TCVN 6137: 1996

- Không khí xung quanh - Xác định nồng độ

khối lượng của nitơ dioxit

- Phương pháp Griss - Saltzman cải biên

TCXD VN 06:2004

Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng

TCVN 2062 : 1986

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bong

TCVN 3257: 1986 Nhóm T

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp may công nghiệp

TCVN 3743-1983

Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

TCVN 2063: 1986 Nhóm T

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí

TCVN 3258: 1986 Nhóm T

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tầu

Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 351 - 89

- Quy định phương pháp xác định Sunfua dioxyt trong không khí vùng làm việc.
- Phương pháp xác định chỉ giới hạn ở mức thấp nhất 0,01 mg/l không khí.

TCN 353 - 89

Phương pháp hấp thụ bằng BARYT

TCVN 5509-1 991

Giới hạn tối đa cho phép bụi trong không khí khu vực sản xuất

TCVN 4877-89

Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định Clo

Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 354 - 89

Quy định phương pháp xác định chì trong không khí vùng làm việc (Phương pháp này chỉ xác định mức thấp nhất 0,2 microgam (Pb)/lít không khí)

Tiêu chuẩn ngành
52 TCN 352 -89

Cacbon Oxyt

TCVN 3985 : 1999

Âm học - Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc

TCVN 5965 - 1995 
ISO 1996/3:1987

Âm học - Mô tả và đo tiếng ồn môi trường áp dụng các giới hạn tiếng ồn

TCVN 5964 : 1995
ISO 1996/1 : 1982

Âm học - Mô tả và đo tiếng ồn môi trường - Các đại lượng và phương pháp đo chính