Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Công nhận cơ sở đào tạo

 QUYẾT ĐỊNH ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

 
 
QUYẾT ĐỊNH ĐÀO TẠO VỀ  GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 
QUYẾT ĐỊNH ĐÀO TẠO VỀ  ĐẤU THẦU
http://muasamcong.mpi.gov.vn/  (vào phần danh sách các cơ sở đào tạo)
 
 http://huongdanvien.vn/home.php?cat=01&itemid=72 (Công ty CP Giáo dục Việt Nam phối kết hợp với Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội để mở khóa đào tạo về Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch)
 
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG