Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Lịch khai giảng

  LỊCH KHAI GIẢNG

  

 

 

TT

Chương trình học

Địa điểm

Ngày học

Học phí

Ghi chú

LỚP AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

An toàn vệ sinh lao động

GIẢNG VIÊN AT 

451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy - HN

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

1.000.000

3.500.000

Học 6 ngày 

Các lớp khác tại Hà Nội

1

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

(xem nội dung đào tạo)

- 220 Đường Láng – Trường ĐT Cán bộ Lê Hồng Phong

- 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

1.000.000

3 ngày

2

Quản lý Dự án

(xem nội dung đào tạo)

- 220 Đường Láng – Trường ĐT Cán bộ Lê Hồng Phong

- 451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

1.500.000

5 ngày

10 tối

3

Môi giới Bất Động Sản

Định giá Bất Động Sản

Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS

(xem nội dung đào tạo)

451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

1.500.000

1.200.000

1.200.000

Thứ7

&CN

4

- Văn thư lưu trữ

(xem nội dung đào tạo)

Thư ký văn phòng

(xem nội dung đào tạo)

Thông tin thư viện

(xem nội dung đào tạo)

451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

     2.500.000

     1.700.000

                 1.500.000

 

Thứ 7 & CN

T2->T6

5

Nghiệp vụ Kỹ sư định giá

 

220 đường Láng – Trường ĐT cán bộ Lê Hồng Phong

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

1.200.000

07 Ngày
14 tối

6

Giám sát thi công xây dựng

(xem nội dung đào tạo)

- 220 Đường Láng – Trường ĐT Cán bộ Lê Hồng Phong

451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN

 

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

       1.700.000

28 tối

7

Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

Nt

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

     2.500.000

3 tháng

2 tháng

1 tháng

8

Ôn và tổ chức thi TOEFL

B1

451 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - HN

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

 

2.500.000

Tối 2-4-6

Thứ 7 & CN

Tối 3 - 5 -7

9

Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng

451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – HN

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

1.500.000

2 ngay

10

Khóa học về ISO

- Nhận thức ISO 9001:2008

-  Nhận thức ISO 14001:2004

-  Nhận thức ISO 18001:2007

451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – HN

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

1.200.000

2 ngày

11

Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008

451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – HN

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

1.800.000

3 ngày

12

Khóa học 5S

451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – HN

K1: 22/04/2023

K2: 29/02/2023

1.200.000

2 ngày