Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

KHÓA HỌC GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

THƯ MỜI  LỚP HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN

AN TOÀN VỆ SINH  LAO ĐỘNG

Kính gửi: Quý học viên !

 

Căn cứ theo nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Căn cứ theo thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tổ chức mở lớp: “Huấn luyện cho  người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động " cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự: Theo điều 22 Chương I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

a. Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ  Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm  hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

b. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 03 năm hoặc cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

c. Huấn luyện Nội dung lý thuyết chuyên ngành: Người có trình độ từ Đại học trở lên  có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm hoặc Trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Thời gian : Bắt đầu từ 09/07/2022.

3. Địa điểm học: 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN

4. Kinh phí:

- Học viên mới: 3.500.000đ( Kinh phí trên bao gồm học phí, phí sát hạch và hóa đơn tài chính).

- Học bổ sung kiến thức: 2.000.000đ(Kinh phí trên bao gồm học phí và hóa đơn tài chính).

Số tiền trên đề nghị quý Học viên chuyển vào TK của Công ty CP Giáo Dục Việt Nam

Tài khoản: 11720661874011 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

5. Chứng chỉ cuối khóa: Học viên tham dự khóa Huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học“Huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động”

Hồ sơ bao gồm: 02 Bằng TN Đại học, 02 CMND, 04 ảnh 3x4, 02 giấy xác nhận năm kinh nghiệm, ( tất cả đều bản đỏ, sao y công chứng)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm huấn luyện ATLĐ – Công ty CP Giáo Dục Việt Nam

Hotline: 0978 86 86 34.