Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

KHAI GIẢNG LỚP HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI 1.ĐỐI TƯỢNG - Các đối tượng có nhu cầu giảng dạy tại trường Tiểu Học, THCS, THPT, TCCN và các Trung Tâm, Cơ Sở - Học phí: 2.200.000 VND 2. NỘI DUNG a. Phần tín chỉ bắt buộc (21 tín chỉ) - Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp (4TC) - Giáo dục học nghề nghiệp (3TC) - Tổ chức quản lí quá trình dạy học (3TC) - Phương pháp và kỹ năng dạy học (4TC) - Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (2TC) - Giao tiếp và ứng xử sư phạm (2TC) - Thực tập sư phạm (3TC) b. Phần tín chỉ tự chọn (4 tín chỉ) - Phát triển chương trình đào tạo TCCN - Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN - Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy hoc trong giáo dục - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh - Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN

KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

1.ĐỐI TƯỢNG
- Các đối tượng có nhu cầu giảng dạy tại trường Tiểu Học, THCS, THPT, TCCN và các Trung Tâm, Cơ Sở
- Học phí: 2.200.000 VND
2. NỘI DUNG
a. Phần tín chỉ bắt buộc (21 tín chỉ)
- Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp (4TC)
- Giáo dục học nghề nghiệp (3TC)
- Tổ chức quản lí quá trình dạy học (3TC)
- Phương pháp và kỹ năng dạy học (4TC)
- Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (2TC)
- Giao tiếp và ứng xử sư phạm (2TC)
- Thực tập sư phạm (3TC)
b. Phần tín chỉ tự chọn (4 tín chỉ)
- Phát triển chương trình đào tạo TCCN
- Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN
- Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy hoc trong giáo dục
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
- Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
- Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,44/2016/NĐ-CP44/2016/NĐ-CP
Phan mem quan ly ban hang,Công nhận cơ sở Huấn luyện An toàn lao động Công nhận cơ sở Huấn luyện An toàn lao động