Chuyên đào tạo huấn luyện an toàn lao động. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động quà tặng doanh nghiệp. Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Đào tạo giảng viên an toàn lao động

 

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

-----------------------------

Số: 01/2016/GDVN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

          Hà Nội, ngày 15 tháng 01  năm 2016

THƯ MỜI  LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

                                            Kính gửi :  QUÝ HỌC VIÊN!

 

Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

         Căn cứ theo điều 7 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động TB&XH bắt buộc giảng giảng viên giảng dạy về An toàn vệ sinh lao động phải có Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện ATLĐ do Cục An toàn lao động, Bộ LĐTB&XH cấp.

            Được sự cho phép của Cục An toàn lao động – Bộ lao động TB&XH  Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tổ chức mở lớp: “HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG" cụ thể như sau:

1.      Tên khóa huấn luyện: Giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động

2.      Thời gian huấn luyện: 05 ngày học, 01 ngày thi sát hạch

3.      Thời gian khai giảng : khai giảng hàng tháng.

4.      Chương trình huấn luyện: đã được Cục An toàn lao động phê duyệt

5.      Địa điểm huấn luyện: Công ty CP giáo dục Việt Nam – 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

6.      Kinh phí thực hiện (bao gồm chi phí giảng viên, xây dựng chương trình, tại liệu, văn phòng phẩm, hội trường,…): 4.500.000 đồng/học viên.

7.      Học viên tham dự khóa Huấn luyện đạt yêu cầu theo quy định sẽ được cấp giấy chứng nhận Giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp.

8.      Điều kiện cấp giấy chứng nhận giảng viên: ngoài sát hạch đạt yêu cầu thì học viên cần có những điều kiện sau:

-      Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đối với những học viên tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật và 7 năm đối với những trường hợp còn lại.

-      Tốt nghiệp trình độ từ Đại học trở lên

Lưu ý: học viên tham dự khóa học cần nộp:  2 sao y công chứng CMND, 2 bằng tốt nghiệp ĐH photo công chứng, 2 giấy xác nhận kinh nghiệm công tác, 02 ảnh 3x4.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 2218 0701- 0978 86 86 34 (Ms Linh – phụ trách đào tạo)

Email: daotaoantoanlaodong2@giaoducvietnam.edu.vn

Website: http://daotaoantoanlaodong.com

Nơi nhận:

-          Như Kg;

-          Lưu văn phòng.

 

                                                                                                                               

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ ĐÀO TẠO

 

Tên đơn vị:....................................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................................  Fax: ...................................................................

Người liên hệ:.................................................... Chức vụ: ...........................................................

 

TT

Họ tên học viên

Ngày sinh

Nghề nghiệp

Điện thoại

Ghi chú

1

…………………

…………

……….

…………..

………

2

…………………

…………

…………

……….

………

…………………

…………

…………

……….

………

                                                                                               

………., ngày …… tháng ……. năm 201...

                                                                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                                     (Ký tên, đóng dấu)